IELTS Reading: Trình tự làm bài

Bài thi Reading thực sự không hề khó và không đòi hỏi lượng từ vựng quá nhiều như các bạn vẫn nghĩ.

Khi trả lời mỗi câu hỏi, mình thường làm theo trình tự như sau:

1. Đọc câu hỏi luôn mà không đọc passage.

2. Lật ngược lên passage để xác định vị trí của thông tin dựa vào những từ đồng nghĩa với từ trong câu hỏi (thường thì thông tin sẽ chỉ gói gọn trong 1 hoặc 2 câu của passage).

3. Đọc kỹ phần có chứa thông tin để trả lời câu hỏi.

4. Chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Ở bài sau, mình sẽ làm mẫu một bài Reading áp dụng trình tự như trên.

Comments

comments

One thought on “IELTS Reading: Trình tự làm bài

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 2 = six

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>