Home Video bài giảng

Video bài giảng

Các bài học qua video của mình trên YouTube, sẽ được cập nhật thường xuyên.

Bí kíp viết đoạn thân bài Writing Task 2 đơn giản hiệu quả:

Hướng dẫn viết Overview cho dạng Line graph:

Hướng dẫn cách mô tả – so sánh số liệu trong Writing Task 1:

Hướng dẫn viết dạng Process trong Writing Task 1:

Hướng dẫn viết dạng Map trong Writing Task 1:

Hướng dẫn cách phân tích từ khóa trong Reading:

Comments

comments

Leave a Comment


5 + six =