Video bài giảng

Các bài học qua video của mình trên YouTube, sẽ được cập nhật thường xuyên.

Bí kíp viết đoạn thân bài Writing Task 2 đơn giản hiệu quả:

Hướng dẫn viết Overview cho dạng Line graph:

Hướng dẫn cách mô tả – so sánh số liệu trong Writing Task 1:

Hướng dẫn viết dạng Process trong Writing Task 1:

Hướng dẫn viết dạng Map trong Writing Task 1:

Hướng dẫn cách phân tích từ khóa trong Reading:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 9 = fourteen

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>