Series dạy IELTS Writing: Bài 2

Ở bài học hôm trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách viết một đoạn văn mô tả và so sánh các số liệu. (Link bài học hôm trước xem tại caption).

Sau khi đã biết cách mô tả và so sánh số liệu, các bạn có thể dễ dàng áp dụng kỹ năng này vào viết 2 đoạn thân bài hoàn chỉnh cho 1 bài task 1 dạng không có xu hướng (dạng bài chỉ có số liệu ở 1 năm, không có sự thay đổi qua thời gian).

Lấy ví dụ đề thi thử tháng 3 của group IELTS Việt vừa rồi:

The pie charts below show the average household expenditures in Japan and Malaysia in the year 2010.

japan malay

Với bài này, mình sẽ viết 2 đoạn thân bài, 1 đoạn về Japan và 1 đoạn về Malaysia.

Với đoạn Japan, mình sẽ viết 5 câu mô tả 5 số liệu bằng các cách khác nhau (bài học trước mình đã hướng dẫn).

- The percentage of Japanese household expenditure on housing was 21%.

- The figure for transport was slightly lower, at 20%.

- 24% of the total family spending in Japan was on food.

- Expenditure on health care accounted for only 6% of the total money spent by Japanese families.

- The rate of spending on Other goods and services stood at 29%, which was the highest figure.

Như vậy, tương tự như đã hướng dẫn ở bài học trước, mình ghép 5 câu này với nhau, sử dụng các từ nối liên kết để thành 1 đoạn thân bài hoàn chỉnh:

The percentage of Japanese household expenditure on housing was 21%, while the figure for transport was slightly lower, at 20%. At the same time, 24% of the total family spending in Japan was on food, whereas expenditure on health care accounted for only 6% of the total money spent by Japanese families. Meanwhile, the rate of spending on Other goods and services stood at 29%, which was the highest figure. (70 words)

Làm theo các bước tương tự với Malaysia, mình có đoạn thân bài thứ 2 hoàn chỉnh:

In Malaysia, the proportion of spending on housing was highest, at 34%. Money spent on transport made up 10% of the total household expenditure, while the figure for food was significantly higher, at 27%.  In the same year, 26% of spending in this country was spent on Other goods and services. By contrast, only 3% was spent on health care sector. (61 words)

Như vậy là mình đã viết xong 2 đoạn thân bài một cách khá đơn giản. Bài mình vừa viết sẽ đạt ít nhất band 8.0 trong kỳ thi IELTS.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− two = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>