IELTS Writing Task 2: Mẹo lấy ví dụ rất hay

Trong Task 2, lấy ví dụ là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên việc nghĩ ra một ví dụ hay và phù hợp là không hề đơn giản, nhất là đối với những bạn không giỏi “chém gió”.

Vậy, khi bị bí không nghĩ được ví dụ thì chúng ta làm gì? Cũng khá đơn giản, hãy kể một câu chuyện về bản thân hoặc về người quen (gia đình, bạn bè…) của bạn (nhớ là câu chuyện này phải liên quan đến vấn đề bạn đang nói đến).

Một số câu mẫu:

- Luck is an important factor that leads to a person’s success. For example, my friend was lucky to be born in a rich family, and he had enough money to easily start his own company at a very young age.

- Online shopping is a quick and convenient way of buying things. For example, last month, my sister only had to spend a few minutes buying a pair of shoes on the Amazon website.

- There are some campaigns that are launched by the government to encourage people to protect the environment. For instance, my family took part in an event called “Earth Hour” last year, and we had to turn all the lights off for 60 minutes.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 1 = six

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>