IELTS Writing Task 1: Đa dạng cấu trúc mô tả số liệu

Trong Writing Task 1, muốn được điểm cao, chúng ta cần sử dụng các cấu trúc và từ vựng mô tả số liệu đa dạng và xen kẽ trong bài. Đừng chỉ sử dụng duy nhất một cấu trúc cho toàn bộ bài viết.

Ví dụ: Cho số liệu: Số khách du lịch đến thăm nước Anh trong năm 1990 là 25 triệu người.

Chúng ta sẽ có các cách viết khác nhau để mô tả con số này như sau:

In 1990, the number of visitors coming to the UK was 25 million.

In 1990, the quantity of people travelling to the UK stood at 25 million.

In 1990, there were 25 million individuals visiting the UK.

In 1990, 25 million people came to the UK to travel.

In 1990, 25 million visitors travelled to the UK.

Như vậy, trong cùng một bài viết, đối với mỗi số liệu, chúng ta cần sử dụng những cấu trúc, những cách viết khác nhau để tăng tính đa dạng về ngôn ngữ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 5 = twelve

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>