IELTS Writing Task 1: Bài mẫu Table “School boys participating in sports”

Một bài mẫu mình viết cho dạng bài Table. Trong bài này không có các xu hướng tăng giảm theo thời gian, vì vậy nhiệm vụ của mình chỉ là mô tả và so sánh các số liệu với nhau.

The table compares the proportions of 6-11 and 12-16-year-old boys taking part in 5 kinds of sport in the UK in 2010.

It is clear from the table that boys aged 6-11 were generally more likely to play sports than the other group. Additionally, football was the most popular type of sport for both age groups.

For the 6-11 age group, the rate of boys playing football was highest, at 87%, while the figure for basketball was significantly lower, at 35%. Boys who took part in playing cricket accounted for 45% of the total group. Meanwhile, the percentages of boys who participated in rugby and swimming were lowest, at 23% and 19% respectively.

For 12-16-year-olds, the proportion of boys who played football was also highest among 5 types of sport, at 78%. Basketball and rugby players made up 25% and 21% of this group respectively, while 34% of boys aged 12-16 chose to play cricket. The figure for swimming was lowest, at only 19%.

(164 words)

Comments

comments

7 thoughts on “IELTS Writing Task 1: Bài mẫu Table “School boys participating in sports”

  1. vấn đề của mình là khi nhìn vào chart hay table, mình không biết nên phân tích như thế nào.
    Bạn có thể giúp mình cách nhìn những biểu đồ nhanh nhất không?

    Reply
  2. susu

    A Thắng nếu bảng trên có thêm một cột về độ tuổi khác, thì mình cũng liệt kê hết các con số phải ko anh?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.


six − = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>