Home IELTS Writing Task 2 IELTS Writing Task 2: Hãy paraphrase các keywords trước khi viết bài!