Series dạy IELTS Writing: Bài 1

BÀI 1: MÔ TẢ VÀ SO SÁNH SỐ LIỆU

Bài biểu đồ Task 1 luôn luôn có các số liệu. Vì vậy, khi viết bài Task 1, chúng ta cần phải: (1) Mô tả các số liệu này thành lời, và (2) So sánh các số liệu này với nhau.

Bước 1. Mô tả số liệu: Để tránh trùng lặp từ vựng và cấu trúc, với mỗi số liệu, chúng ta cần mô tả được theo nhiều cách khác nhau.

Ví dụ: Cho 4 số liệu sau ở Việt Nam năm 1990:

- Số người dùng xe máy: Khoảng 30 triệu.
- Số người dùng xe đạp: Khoảng 12 triệu.
- Số người dùng ô tô: Dưới 5 triệu.
- Số người dùng xe buýt: Hơn 10 triệu.

Vì đây là 4 số liệu cùng một dạng, chúng ta cần biết cách mô tả những số liệu này theo nhiều cách:

- The number of Vietnamese people who used motorbikes was highest, at approximately 30 million.
- The quantity of bicycle users stood at around 12 million.
- Only nearly 5 million people in Vietnam travelled by cars.
- There were just over 10 million individuals in this country using buses.

Bước 2. So sánh số liệu: Bước này rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần giữ nguyên những câu mô tả vừa viết ở trên, sau đó thêm các từ nối để liên kết và so sánh các số liệu này.

In 1990, the number of Vietnamese people who used motorbikes was highest, at approximately 30 million, while the quantity of bicycle users stood at around 12 million. By contrast, only nearly 5 million people in Vietnam travelled by cars. Meanwhile, there were just over 10 million individuals in this country using buses. (52 từ – hoàn hảo cho 1 đoạn thân bài).

Kết luận: Khi đề bài cho các số liệu ở cùng một năm, chúng ta chỉ cần làm 2 bước: 1 – Mô tả các số này theo các cách viết khác nhau. 2 – So sánh các số liệu này bằng cách thêm vào các từ liên kết.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


2 + seven =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>