IELTS Writing Task 2: Các bước nâng cao chất lượng bài viết (phần 1/2)

Mình là người rất ít chú trọng về mặt từ vựng trong Writing, nhưng rất đề cao sự đầy đủ và mạch lạc trong việc khai triển các idea. Vì vậy, để bổ trợ thêm một cách toàn diện hơn cho người học, mình sẽ triển khai một số bài post hướng dẫn cách nâng cao chất lượng bài viết, trên khía cạnh: cách khai triển và support các idea.

Với bài học đầu tiên, mình sẽ lấy đề bài: Các lợi ích của việc đi du học.

Trước hết, mình nghĩ ra một lợi ích đó là việc du học sẽ giúp chúng ta giỏi ngoại ngữ hơn:

1. When people study abroad, they can be more fluent in a foreign language.

Tuy nhiên, một idea mà chúng ta chỉ nói như vậy thôi thì là quá ngắn, chưa đủ thuyết phục. Chúng ta sẽ cần khai triển thêm.

Khẳng định này chưa được rõ ràng lắm, chúng ta sẽ cần giải thích lý do vì sao. Nguyên nhân vì sao đi du học lại giỏi ngoại ngữ hơn? Bởi vì khi đi du học chúng ta phải thường xuyên giao tiếp với người nước ngoài.

2. When people study abroad, they have to communicate with foreigners every day. As a result, they can be more fluent in a foreign language.

Giao tiếp với người nước ngoài là như thế nào? Trong trường hợp nào? Chỗ này vẫn hơi chung chung chưa rõ ràng lắm, người đọc có thể sẽ thắc mắc. Vì vậy cần nêu thêm ví dụ cụ thể:

3. When people study abroad, they have to communicate with foreigners every day. For example, when going to a store to buy food, they need to speak to the shop assistant. As a result, they can be more fluent in a foreign language.

Idea này đến đây có vẻ đã ổn về mặt khai triển và support. Có thể sửa sang lại câu một chút, bôi thêm một vài chữ cho nó hay hơn tí:

4. When people study abroad in another country, they usually have to communicate with foreigners from different parts of the world every day. For example, when going to a store to buy food, they need to speak to the shop assistant. This allows them to become more fluent and proficient in a foreign language than those who only study in their home countries.

Ok, như vậy mình đã có một idea xứng đáng đạt band 7.5-8.0. Cũng đơn giản phải không :D

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 − = five

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>