IELTS Writing Task 2: Mẹo nhỏ giúp tăng điểm Grammar

bài học ngày hôm qua, mình đã nói đến một cách biến đổi cấu trúc giúp cho bài viết của bạn đẳng cấp hơn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mẹo nhỏ tiếp theo, nhằm tăng điểm cho tiêu chí Grammar.

Cách làm rất đơn giản: Bạn biến đổi những cụm từ có cấu trúc “adjective + noun” thành “noun + who/which/that + is/are + adjective”.

Ví dụ như sau:

1. Poor students -> Students who are poor

Poor students should be financially supported by the government. -> Students who are poor should be financially supported by the government.

2. Attractive advertisements -> Advertisements which are attractive

Attractive advertisements can make people buy unnecessary things. -> Advertisements which are attractive can make people buy unnecessary things.

3. Effective solutions -> Solutions that are effective

The government needs to come up with effective solutions. -> The government needs to come up with solutions that are effective.

Như vậy, từ một cụm từ thông thường, bạn đã có thể “hô biến” nó trở thành một cấu trúc mệnh đề quan hệ. Quá đơn giản phải không? Tuy nhiên, đừng lạm dùng quá mức nhé, chỉ nên dùng mẹo này một vài lần trong bài viết thôi.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight + 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>