IELTS Writing Task 2: Hướng viết dạng agree/disagree

Phương pháp viết Task 2 dạng bài agree/disagree của mình là gì?

Với tất cả các đề bài Writing task 2 dạng agree/disagree, mình luôn khuyên các bạn nên viết partly agree, vì như vậy chúng ta sẽ có thể viết về cả 2 side của bài, và từ đó có nhiều idea để viết hơn, dễ viết hơn. Nếu chỉ viết 1 side, các bạn sẽ dễ bị bí idea và khó viết.

Viết partly agree như thế nào? Đơn giản lắm. Tức là bạn vẫn đồng ý với 1 hướng của đề bài, nhưng cùng lúc đó cũng công nhận rằng hướng ngược lại cũng có phần đúng.

Đại loại nó là: While I accept that view A is true to some extent (view A cũng có phần đúng), I would argue that view B is better (tuy nhiên tôi vẫn nghiêng về view B hơn).

Mình nhắc lại, tất cả các bài agree/disagree mọi người đều có thể làm theo hướng partly agree nhé.

Ví dụ 1: Đề bài: Advertising should be banned. Do you agree or disagree?
-> Trả lời: While I accept that advertising has some negative effects on people’s lives, I would argue that it has more benefits than drawbacks and therefore should not be banned.

Ví dụ 2: Đề bài: The best way to solve the world’s environmental problem is to increase the price of fuel. Do you agree or disagree?
-> Trả lời: While I accept that raising the price of fuel is a good solution, I would argue that there are much better measures that can be taken to help protect the environment.

Ví dụ 3: Đề bài (đề thi hôm qua): Whether or not someone achieve their aims is mostly by a question of luck. To what extent do you agree or disagree?
-> Trả lời: While I accept that luck does have an important role in helping people reach their targets, I would argue that hard work and determination are much more crucial factors that contribute to the achievement of an individual.

Tóm lại, phương pháp viết dạng agree/disagree của mình là: Luôn luôn viết partly agree cho dễ viết. Các bạn có thể tham khảo, nếu thấy hay thì thử áp dụng viết luôn vài đề xem sao :D

Comments

comments

One thought on “IELTS Writing Task 2: Hướng viết dạng agree/disagree

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine − = 1

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>