IELTS Writing Task 2: Hai nguyên tắc khai triển ý mạch lạc, rõ ràng

Mình đạt band 8.0 Writing không phải nhờ dùng từ ngữ phức tạp cao siêu gì, mà nhờ bài viết của mình mạch lạc và rõ ràng, dễ đọc dễ hiểu. Vậy làm thế nào để triển khai ý mạch lạc, rõ ràng?

Trước hết các bạn hãy xem idea dưới đây. Đề bài là: Có nên bỏ ra 1 năm để đi làm trước khi vào đại học hay không? Idea dưới đây mình sẽ đưa ra luận điểm: Nên đi làm, vì việc đi làm sẽ giúp sinh viên học được nhiều thứ.

Giả sử mình viết idea như sau:

“Firstly, if students spend a year working before going to university, they can learn many valuable things. They might acquire much experience and knowledge from actual jobs, and their horizons can be broadened.”

Idea này có 2 lỗi:

Lỗi 1. Diễn đạt quá chung chung, không cụ thể. Valuable things là những cái gì? Experience là kinh nghiệm gì? Knowledge là kiến thức gì? Trong bài essay, các bạn đừng bao giờ chỉ đưa ra những thứ chung chung như thế. Cần phải lấy ví dụ cụ thể. Càng cụ thể càng tốt. Mình sẽ cần đưa vào một hoặc một vài ví dụ cụ thể để minh họa cho idea như sau:

“For example, working as a waiter at a restaurant allows students to learn how to deal with customers, or being a tour guide can help them improve their communication skills.”

Lỗi 2. Diễn đạt trùng lặp. Câu thứ 2 gần như chỉ lặp lại ý của câu trước mà không hề phát triển thêm. Câu 1 nói học được valuable things, câu 2 lại experience, knowledge và horizons. 2 câu này về ý nghĩa không khác gì nhau cả.

Khi khai triển, cần tránh lặp lại ý. Câu sau phải giải thích, làm rõ, khai triển sâu hơn câu trước, chứ đừng lặp lại câu trước.

Ở câu 2, mình có thể phát triển ý bằng cách đưa ra kết quả của câu 1 – kết quả của việc học được nhiều kinh nghiệm tốt là gì?

“This might contribute to the success of students in their future career.”

Như vậy, chúng ta có thể sửa lại idea trên như sau:

“Firstly, if students spend a year working before going to university, they can acquire much experience and knowledge. For example, working as a waiter at a restaurant allows students to learn how to deal with customers, or being a tour guide can help them improve their communication skills. This might contribute to the success of students in their future career.”

Idea mình vừa viết lại ở trên hoàn toàn có thể là 1 idea nằm trong 1 bài essay band 8.0.

Tóm lại, hai nguyên tắc mà các bạn luôn phải nhớ khi khai triển idea trong 1 bài Task 2:

1. Đừng bao giờ viết chung chung. Nếu có thể, hãy đưa ra ví dụ hoặc giải thích càng cụ thể càng tốt.

2. Đừng viết các câu lặp lại nội dung của nhau. Câu sau phải luôn làm rõ câu trước (ví dụ, giải thích…) hoặc khai triển sâu hơn câu trước (nêu kết quả…).

Nắm chắc hai nguyên tắc này, các bạn sẽ có thể cải thiện được đáng kể điểm số Writing mà không cần cố gắng học và sử dụng thêm nhiều từ vựng khó.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− two = 0

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>