IELTS Writing Task 2: Hai idea cho một đoạn thân bài là đủ!

Khi đọc một đề thi Writing Task 2, có thể trong đầu bạn sẽ nghĩ ra được rất nhiều idea hay. Tuy nhiên, đừng bao giờ đưa quá nhiều idea vào trong bài viết. Điều quan trọng để đạt điểm cao là: Đối với mỗi idea đưa ra, bạn phải giải thích, khai triển đầy đủ (gọi là support idea), chứ không được phép chỉ đưa ra idea thôi mà không nói thêm gì cả.

Lấy ví dụ đề thi Writing hôm nay ngày 27/6: (đề lấy từ page Hướng dẫn viết IELTS Writing từ cơ bản đến nâng cao của thầy Vinh)

People today do not feel safe either at home or when they are out. What are the causes? What are the solutions?

Với phần thân bài 1 nói về các causes – nguyên nhân vì sao người ta không cảm thấy an toàn, mình thấy có bạn đưa ra rất nhiều idea khá hay như sau: (at home) natural disasters, food poisoning, (when they are out) traffic accidents, pollution, murders…

Tuy nhiên, sẽ là thảm họa nếu bạn ấy thật sự đưa hết các idea trên vào bài viết và không support đầy đủ cho từng idea.

Lời khuyên của mình là: Với mỗi đoạn thân bài, chỉ nên đưa vào 2 idea là đủ. Đối với mỗi idea, viết từ 2 đến 3 câu để support (có thể đưa ra giải thích, ví dụ…)

Mình sẽ viết mẫu 1 đoạn thân bài cho đề bài trên:

There are some reasons why people currently have to face serious risks no matter where they are. Firstly, due to climate change that is happening all around the world, people might face the danger of natural disasters even when they are at home. For example, in Japan, earthquakes and tsunamis occur every year, and many people have been killed during those events. Secondly, when being out on the streets, individuals are usually exposed to different types of pollution such as noise or air pollution. This might negatively affect people’s health and can even lead to fatal consequences. (97 words)

Như vậy, trong cả đoạn body này mình chỉ đưa ra 2 idea là natural disasters và pollution, sau đó support thêm bằng việc đưa ra giải thích (due to climate change), nêu ví dụ (earthquakes and tsunamis in Japan, noise or air pollution), và đưa ra kết quả (fatal consequences). Như vậy mình đã có một đoạn body hợp lý, triển khai ý khá rõ ràng và mạch lạc.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 + three =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>