IELTS Writing Task 2: Các bước nâng cao chất lượng bài viết (phần 2/2)

Tiếp tục với loạt bài học về cách khai triển idea.

Hôm nay mình sẽ xem xét đề bài: The disadvantages of having a girlfriend. (Các tác hại của việc có bạn gái).

Trước hết, mình nghĩ ra một tác hại như sau: Có bạn gái thì sẽ tốn tiền.

1. Having a girlfriend costs us a great amount of money.

Mình nhận thấy câu vừa rồi chỉ là quan điểm của mình, chưa chắc đã hoàn toàn đúng 100%. Có nhiều người có bạn gái nhưng không tốn tiền chứ? Vì vậy cần thêm usually hoặc often để giảm bớt sự chắc chắn đi.

2. Having a girlfriend usually costs us a great amount of money.

Quan điểm này chưa được thuyết phục cho lắm. Examiner khi chấm bài sẽ đặt câu hỏi: Tại sao có bạn gái thì lại tốn tiền??? Vì vậy chúng ta cần giải thích nguyên nhân. Nguyên nhân vì sao có bạn gái lại tốn tiền? Vì chúng ta thường phải mua nhiều quà tặng bạn gái. Ở đây chúng ta dùng từ “Because” hoặc “Since” để chỉ mối quan hệ nguyên nhân kết quả.

3. Since we have to buy presents for our girlfriends regularly, having a girlfriend usually costs us a great amount of money.

Câu trên bị lặp từ girlfriend, vì vậy mình sẽ paraphrase cụm “having a girlfriend” đi để tránh lặp.

4. Since we have to buy presents for our girlfriends regularly, being in a relationship usually costs us a great amount of money.

Mua quà tặng bạn gái là như nào? Chỗ này chưa cụ thể lắm, nên lấy một ví dụ cụ thể để minh họa:

5. Since we have to buy presents for our girlfriends regularly, being in a relationship usually costs us a great amount of money. For example, on Valentine’s Day, it is males’ responsibility to buy chocolates or flowers for their loved ones.

Ok. Để nhấn mạnh hơn cái tác hại này, có thể nói thêm kết quả (hậu quả) nó gây ra là gì.

6. Since we have to buy presents for our girlfriends regularly, being in a relationship usually costs us a great amount of money. For example, on Valentine’s Day, it is males’ responsibility to buy chocolates or flowers for their loved ones. As a result, men might have to face serious financial problems.

Vậy là mình đã có 1 đoạn band 7.5-8.0 rồi. Lần vừa rồi đi thi mình cũng chỉ viết đơn giản theo các bước như này thôi và đã đạt 8.0 writing đấy.

Các bạn xem thêm các bài học khác về cách nâng cao chất lượng bài viết Writing ở đây.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


six + = 11

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>