IELTS Writing Task 1: Ba yếu tố cơ bản

Về bản chất, Writing Task 1 thực ra chỉ bao gồm 3 kỹ năng chính. Nếu nắm chắc 3 kỹ năng này, bạn hoàn toàn có thể viết được một bài Task 1 điểm cao. Đó là các kỹ năng:

1. Mô tả số liệu. Đây là việc bạn mô tả các số liệu riêng biệt trên biểu đồ (VD: Lượng người dùng xe ô tô ở UK năm 1990 là 3 triệu người).

2. Mô tả xu hướng. Các xu hướng tăng / giảm trên biểu đồ (VD: Lượng người dùng xe ô tô ở UK tăng từ 3 triệu người năm 1990 lên 6 triệu người năm 2000).

3. So sánh các số liệu và xu hướng. Trong bài Task 1, chúng ta luôn luôn phải so sánh các con số và xu hướng với nhau (VD: Lượng người dùng xe ô tô tăng lên, trong khi lượng người dùng tàu hỏa giảm đi).

Như vậy, thay vì luyện tập viết các bài full essay Task 1, sẽ tốt hơn nếu bạn luyện kỹ từng kỹ năng một, rồi sau đó mới ghép chúng vào thành một bài hoàn chỉnh.

Comments

comments

One thought on “IELTS Writing Task 1: Ba yếu tố cơ bản

Leave a Reply

Your email address will not be published.


one + 2 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>