IELTS Writing: Lỗi dùng dấu câu rất nhiều người mắc phải

Một điều nhiều bạn không biết đó là trong tiêu chí chấm điểm Grammar của Writing, việc dùng dấu câu (punctuation) là một tiêu chí quan trọng.

Một lỗi nhiều bạn hay mắc đó là việc dùng dấu phẩy ở những câu có 2 mệnh đề. Quy tắc như sau:

1. Khi có những từ while, whereas (đầu câu hoặc cuối câu), luôn có dấu phẩy giữa 2 mệnh đề.

2. Khi có những từ and, but, so ở giữa câu, luôn có dấu phẩy giữa 2 mệnh đề.

3. Khi có những từ since, as, because ở đầu câu, luôn có dấu phẩy giữa 2 mệnh đề.

Ví dụ:

Những câu viết sai:

There are some causes leading to this problem and some feasible solutions should be taken to prevent this problem.

The number of car users in the UK increased to 30 million while the figure for the US decreased to 20 million.

Since many people move to cities there are likely to be problems such as traffic congestion or pollution.

Viết đúng phải là:

There are some causes leading to this problem, and some feasible solutions should be taken to prevent this problem.

The number of car users in the UK increased to 30 million, while the figure for the US decreased to 20 million.

Since many people move to cities, there are likely to be problems such as traffic congestion or pollution.

Vấn đề nhỏ thôi nhưng cũng làm ảnh hưởng lớn đến điểm số của các bạn đấy!

Comments

comments

One thought on “IELTS Writing: Lỗi dùng dấu câu rất nhiều người mắc phải

  1. Huyền

    ôi mình học online ở một web nước ngoài, khi viết mình thường viết như vậy, tức là có dấu phẩy giữa hai mệnh đề, nhưng giáo viên chấm điểm luôn luôn trừ điểm của mình ở phần này đó, họ nói như vậy là không đúng ah

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.


four + = 9

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>