IELTS Writing: Chỉ dùng những từ nào bạn chắc chắn

Trong Writing, để đạt điểm cao trong tiêu chí Vocabulary, điều quan trọng nhất không phải là dùng được nhiều từ, mà cần thiết nhất là dùng từ đúng và  tránh gặp phải các lỗi dùng từ.

Ví dụ như từ ‘lack’ (nghĩa là ‘thiếu’) là một từ phổ biến và nhiều người biết, nhưng vẫn rất nhiều bạn dùng sai từ này. Học sinh của mình dùng từ này sai khá nhiều, mặc dù biết nghĩa của nó. Từ ‘lack’ khi là động từ sẽ không đi kèm với giới từ, còn khi là danh từ sẽ cộng thêm giới từ ‘of’: ‘People who lack money’ hoặc “People who have a lack of money’.

Như vậy, muốn được điểm cao Vocabulary, các bạn cần biết chắc về cách sử dụng từ. Biết nghĩa của từ là chưa đủ, mà bạn cần nắm chắc cách sử dụng từ nữa.

Lời khuyên của mình là: Khi đi thi, đừng dùng những từ nào mà bạn không chắc chắn. Còn khi luyện tập tại nhà, hãy sử dụng từ điển Oxford để tra cách dùng từ (xem các mẫu câu, ví dụ, giới từ đi kèm, đi kèm danh từ hay động từ…) chứ đừng chỉ tra nghĩa của từ. Đây là một điều vô cùng quan trọng.

Các bạn xem thêm các bài học và kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng IELTS Writing tại đây.

Comments

comments

One thought on “IELTS Writing: Chỉ dùng những từ nào bạn chắc chắn

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− one = 6

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>