IELTS Speaking: Thi nói cần phải thật academic?

Nhiều bạn nghĩ rằng muốn đạt điểm cao Speaking thì khi nói cần phải dùng ngôn ngữ thật academic, tức là phải dùng từ ngữ thật ‘xịn’. Vì thế nên các bạn có xu hướng thích đọc những bài Speaking mẫu có nhiều từ hầm hố và học thuộc chúng.

Điều này sai hoàn toàn! Ngôn ngữ các bạn nên dùng khi thi Speaking chính là ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, không cần thiết phải dùng từ ngữ học thuật. Cũng không cần phải formal. Bình thường bạn giao tiếp như thế nào, khi thi Speaking bạn chỉ cần nói đúng như vậy.

Các bạn hãy vào mục IELTS Speaking trong website của mình để đọc những bài mẫu do mình post nhé. Chúng đều rất đơn giản, nhưng đều là những bài xứng đáng đạt điểm cao.

Comments

comments

3 thoughts on “IELTS Speaking: Thi nói cần phải thật academic?

  1. Anonymous

    I don’t know exactly about IELTS. As your experience shared above, i was surprised, really! I’ve been using English at least a half of a day at work with clients. I thought IELTS requires the high level of knowlegde and the rich of vocabolary especially in a formal form. That makes me confused to take the chance to try this examination.
    I’m feeling more confident, for sure. Thanks for that.
    Good luck bro!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ two = 8

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>