IELTS Speaking Part 2: Kéo dài câu trả lời bằng cách thêm chi tiết

Một vấn đề nhiều bạn gặp phải trong Speaking Part 2 là các bạn không nghĩ ra ý gì, không biết phải nói gì để hết 2 phút và hay bị nói ngắn quá. Giải pháp cho vấn đề này là: Cố gắng thêm càng nhiều chi tiết càng tốt cho mỗi gạch đầu dòng của câu hỏi.

Công thức chung để trả lời mỗi gạch đầu dòng: Đưa ra câu trả lời trực tiếp + Chém thêm các chi tiết xung quanh.

Lấy đề bài sau làm ví dụ:

Describe a gift you gave to someone.

You should say:

- what the gift was

- who you gave it to

- why you gave it

and explain whether this person liked the gift or not

Bây giờ mình sẽ phân tích từng gạch đầu dòng.

Câu 1: “what the gift was”. Ở đây mình sẽ nói về món quà là 1 chiếc vé xem bóng đá. Đây chính là câu trả lời trực tiếp của mình. Thay vì chỉ trả lời ngắn gọn như vậy, mình sẽ “chém” thêm các chi tiết xung quanh liên quan đến chiếc vé xem bóng đá đó (trận bóng diễn ra ở đâu, vào thời gian nào, trong giải đấu nào…, mình mua chiếc vé đó ở đâu, mua như thế nào, mua vé có khó khăn gì không… chiếc vé có giá bao nhiêu tiền, giá tiền như thế là đắt hay rẻ…)

-> The gift that I’m going to talk about is a ticket for a football match. It was a match in the English Premier League between two football clubs, Chelsea and Southampton, which would take place at the Stamford Bridge stadium in London. The match was in March, 2015. Because both teams were playing really well at that moment, a lot of people wanted to go and see the match, which made it really difficult for me to buy the ticket. I remember having to queue for a few hours in front of the ticket office in order to buy it. The ticket costed me around 50 pounds, which was quite a huge amount of money.

Câu 2: “who you gave it to”. Thay vì chỉ trả lời ngắn gọn là mình tặng vé cho bạn mình, mình sẽ “chém” thêm các thông tin liên quan (bạn mình là bạn nào, ở đâu, quen nhau bao lâu rồi, chơi với nhau có thân không, nếu thân thì lý do vì sao…)

-> The person that I wanted to give the ticket to is one of my closest friends. At that time, he was studying at the same university with me, which was the University of Southampton. By the time I gave him the ticket, we had known each other for 2 years. We were so close because we had a lot of things in common. For example, we were both really into watching football.

Các bạn thử tự mình trả lời 2 gạch đầu dòng cuối của câu hỏi này nhé. Mới đầu khi luyện trả lời các topic của part 2, bạn có thể trả lời bằng cách viết ra giấy thay vì nói để luyện cách trả lời và “chém” idea trước đã.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


two + = 5

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>