Category Archives: Vocabulary/Grammar

IELTS Writing: Lỗi dùng dấu câu rất nhiều người mắc phải

Một điều nhiều bạn không biết đó là trong tiêu chí chấm điểm Grammar của Writing, việc dùng dấu câu (punctuation) là một tiêu chí quan trọng.

Một lỗi nhiều bạn hay mắc đó là việc dùng dấu phẩy ở những câu có 2 mệnh đề. Quy tắc như sau:

1. Khi có những từ while, whereas (đầu câu hoặc cuối câu), luôn có dấu phẩy giữa 2 mệnh đề.

2. Khi có những từ and, but, so ở giữa câu, luôn có dấu phẩy giữa 2 mệnh đề.

3. Khi có những từ since, as, because ở đầu câu, luôn có dấu phẩy giữa 2 mệnh đề.

Ví dụ:

Những câu viết sai:

There are some causes leading to this problem and some feasible solutions should be taken to prevent this problem.

The number of car users in the UK increased to 30 million while the figure for the US decreased to 20 million.

Since many people move to cities there are likely to be problems such as traffic congestion or pollution.

Viết đúng phải là:

There are some causes leading to this problem, and some feasible solutions should be taken to prevent this problem.

The number of car users in the UK increased to 30 million, while the figure for the US decreased to 20 million.

Since many people move to cities, there are likely to be problems such as traffic congestion or pollution.

Vấn đề nhỏ thôi nhưng cũng làm ảnh hưởng lớn đến điểm số của các bạn đấy!

Một mẹo paraphrase nho nhỏ

Trong nói cũng như viết, rõ ràng là chúng ta nên tránh lặp đi lặp lại một từ nào đó quá nhiều lần, đặc biệt là khi từ này lại là chủ đề xuyên suốt toàn bài. Ở bài học này, mình sẽ hướng dẫn một mẹo nhỏ giúp paraphrase các danh từ chỉ người.

Cách này như sau: Chúng ta có thể dễ dàng thay thế một danh từ chỉ người bằng một cụm từ có cấu trúc “People who…”. Bằng việc biến đổi như vậy, chúng ta vừa tránh trùng lặp, vừa kéo dài bài viết ra vài từ nữa và đồng thời đưa thêm được một cấu trúc mệnh đề quan hệ vào bài viết.

Ví dụ:

University students -> People who go to university

-> Having higher academic qualifications, people who go to university are more likely to have a successful career.

Criminals -> People who commit a crime

-> People who commit a crime should be provided with education and job training.

Old people -> People who are retired

-> People who are retired should be financially supported by the government.

IELTS Grammar: Câu đơn, câu ghép, câu phức

Trong Writing IELTS, muốn được điểm cao phần Grammar, thí sinh cần sử dụng linh hoạt các cấu trúc câu khác nhau: đó là câu đơn, câu ghép và câu phức.

Nghe có vẻ phức tạp và cao siêu? Thực ra thì các loại câu này đơn giản đến không ngờ. Dưới đây là ví dụ của các loại câu đó.

Câu đơn – bao gồm 1 mệnh đề:

The consumption of fast food should be limited by the government.

Câu ghép – bao gồm 2 mệnh đề độc lập và được ghép bởi 1 từ nối:

Eating too much fast food can lead to serious health problems, so the government should limit the consumption of this food.

Câu phức – bao gồm 1 mệnh đề độc lập và 1 mệnh đề phụ thuộc, cũng được ghép bởi 1 từ nối:

When the consumption of fast food is limited, people’s health would be improved significantly.

Quá đơn giản phải không? Đừng cố gắng viết thật rối rắm và phức tạp nữa nhé, viết rõ ràng và đơn giản luôn là hiệu quả nhất!

IELTS Vocabulary: Thành thị và nông thôn

Dưới đây là một phần trong ebook từ vựng cho Writing Task 2 mà mình đang viết. Ebook sẽ có những từ vựng thường được sử dụng trong các chủ đề của Task 2, do mình tổng hợp lại.

THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

1. Thành thị

Urban areas (n) khu vực thành thị

People are increasingly moving to urban areas to seek for jobs.

Large cities (n) thành phố lớn

City-dwellers (n) những người dân sống ở thành phố

2. Nông thôn

Rural areas (n) khu vực nông thôn

A majority of Vietnamese citizens are living in rural areas.

The countryside (n) vùng nông thôn

People’s life in the countryside is becoming harder.

3. Từ vựng liên quan

Living standard / Standard of living (n) mức sống

Cities have a higher living standard compared to rural areas.

Job opportunities / Employment opportunities (n) cơ hội việc làm

People from rural areas want to move to cities because those places offer greater job opportunities.

Migrate (v) di cư

People migrate from the countryside to cities.

Urbanization (n) đô thị hóa

Urbanization is happening quickly due to the rise of living standard in large cities.

The cost of living (n) chi phí sinh sống

The cost of living is usually much higher in large cities.

Traffic congestion (n) tắc nghẽn giao thông

Pollution (n) ô nhiễm

Crime (n) tội ác

Urbanization might lead to traffic congestion, pollution and crime in cities.

IELTS Vocabulary: Mô tả độ tuổi

Trong Writing Task 1, chúng ta thường thấy những biểu đồ so sánh số liệu giữa các nhóm tuổi. Việc mô tả các nhóm tuổi này cũng cần sử dụng ngôn ngữ và cấu trúc đa dạng để đạt điểm cao.

Một số cách mô tả những người trong một nhóm tuổi như sau (lấy ví dụ nhóm từ 25-30 tuổi):

- People aged 25-30

- People who were 25-30

- People in the 25-30 age group

- 25-30-year-old people

- 25-30-year-olds

Ngoài ra, đối với từng bài cụ thể, chúng ta có thể thay thế từ people bằng các cụm từ khác. Ví dụ: “Internet users who were 25-30″ hoặc “25-30-year-old train passengers”,…

IELTS Grammar: Có “the” hay không có “the”?

Đây là một lỗi sai phổ biến mà cực kỳ nhiều người mắc (kể cả những người ở trình độ tương đối khá), và nhất là trong phần thi Writing. Các bạn hay dùng ‘the’ một cách vô tội vạ trong bài viết mà chẳng cần biết là lúc nào dùng được và lúc nào không.

Chúng ta dùng ‘the’ khi nói đến một đối tượng cụ thể (specific).

VD: The students are waiting outside.

Ở đây câu nói ám chỉ một nhóm sinh viên cụ thể đang đứng chờ, vì vậy chúng ta dùng ‘the’.

Tuy nhiên, chúng ta không thể dùng ‘the’ khi nói đến những thứ tổng quát, chung chung (general).

VD: Students should be encouraged to study abroad.

Câu này nói đến sinh viên nói chung chứ không phải một nhóm cụ thể nào, vì vậy không có ‘the’.

Theo kinh nghiệm của mình, trong bài viết IELTS, người viết luôn muốn nói đến vấn đề chung và tổng quát chứ không nói đến những nhóm cụ thể. Vì vậy, từ ‘the’ thường ít được sử dụng trong bài viết IELTS (trừ những cụm như ‘the government’, ‘the society’, ‘the authorities’, ‘the world’, … ).